Print
FAQ


Hvorfor opretter vi en whistleblower-ordning?
Anti Doping Danmark arbejder for at bekæmpe brugen af doping i idrætten og sikre rene træningsmiljøer i Danmark.

Personer med tilknytning til idræts- og træningsmiljøer vil ofte være de første til at opdage uregelmæssigheder da de befinder sig direkte i miljøet. Det viser sig dog tit, at personer med relevant information er tilbageholdende med at gå videre med deres mistanke, da de ikke ønsker at kunne identificeres som afsender.

I erkendelsen af, at det er essentielt for Anti Doping Danmark, at få information fra idræts- og motionsmiljøet for at vi kan undersøge dem yderligere og eventuelt målrette vores aktiviteter, har vi derfor valgt at oprette en whistleblower-ordning, hvor det er muligt at være 100% anonym.


Hvem kan indberette?
Indberetninger kan indgives af alle personer, der har mistanke eller viden om overtrædelser af antidopingreglerne.
Hvilke forhold kan indberettes?
Stop Doping-systemet kan kun benyttes til indberetning af forhold der vedrører overtrædelse af antidopingreglerne.
Indberetninger, der ikke vedrører overtrædelser af antidopingreglerne vil blive slettet fra systemet eller videregivet til relevant offentlig myndighed.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din observation skal indberettes eller ej, så opfordrer vi dig til at gøre det.
Vi besvarer og behandler alle henvendelser. Hvis din indberetning er af en sådan karakter, at den ikke hører hjemme i Stop Doping systemet, vil vi - hvis du har valgt ikke at være anonym - give dig besked om, hvor du skal henvende dig. 
Hvordan afgives en indberetning?
Indberetning sker via internetportalen https://antidoping.whistleblowernetwork.net.
Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder som f.eks. ved at sende en e-mail til den person, som er ansvarlig for Stop Doping-ordningen, da der er tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet.

Når man foretager en indberetning, får man mulighed for på et senere tidspunkt at kunne logge sig anonymt på systemet og se, om sagsbehandleren har stillet yderligere spørgsmål til sagen eller efterspørger yderligere dokumentation.

For at afgive en indberetning klik på "Gå til indberetning" i øverste højre side på forsiden af Stop Doping.

Indrapporteringsprocessen består af 3 trin:

  • Først får du mulighed for at indtaste de oplysninger du ønsker at afgive. Vi beder dig om at svare på nogle spørgsmål, som kan kvalificere din indberetning så vi har de bedste muligheder for at undersøge forholdene nærmere. Du har også mulighed for at vedhæfte eventuel dokumentation. Husk blot, at du skal fjerne eventuel information om dig selv i dokumentationen, såfremt du ønsker at være anonym.
  • Du vil hernæst få mulighed for at angive dine oplysninger, hvis vi må kontakte dig ved yderligere spørgsmål
  • Afslultningsvis vil du få mulighed for at oprette en postkasse, så senere kan logge ind og følge din sag. En eventuel efterfølgende dialog er 100 % anonym og beror alene på din villighed til at logge på systemet og besvare vores spørgsmål. 
Hvem behandler indberetningerne?
Indberetningerne behandles af erfarne og proffessionelle medarbejdere i Anti Doping Danmark.