Enlarge text
Print
FAQ


Hvorfor eksisterer hotlinen Stop Doping?
Anti Doping Danmark arbejder for at forebygge og bekæmpe doping. I dette arbejde er den viden, som er i idræts- og træningsmiljøerne afgørende for at sikre en stærk indsats fra Anti Doping Danmarks side.

Personer i idræts- og træningsmiljøerne er ofte de første til at bemærke, hvis der sker uregelmæssigheder. Stop Doping giver mulighed for, at du – også helt anonymt – kan give viden eller mistanke om doping videre til en organisation – Anti Doping Danmark – der kan håndtere og bearbejde informationerne sikkert og fortroligt.
Hvem kan indberette til Stop Doping?
Alle kan indberette til Stop Doping. Har du viden eller mistanke om overtrædelse af antidopingreglerne, om brug, fremstilling, salg eller lignende af doping, kan du indberette din viden til Stop Doping.
Hvilke forhold kan indberettes?
Stop Doping-systemet kan kun benyttes til indberetning af forhold der vedrører overtrædelse af antidopingreglerne.
Indberetninger, der ikke vedrører overtrædelser af antidopingreglerne vil blive slettet fra systemet eller videregivet til relevant offentlig myndighed.
Vær opmærksom på, at Stop Doping-systemet må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din observation skal indberettes eller ej, så opfordrer vi dig til at gøre det.
Vi besvarer og behandler alle henvendelser. Hvis din indberetning er af en sådan karakter, at den ikke hører hjemme i Stop Doping systemet, vil vi - hvis du har valgt ikke at være anonym - give dig besked om, hvor du skal henvende dig. 
Hvordan indberetter man til Stop Doping?
Stop Doping tilbyder en ramme for kommunikation, hvor kommunikationen ikke kan spores. Dette gælder også, hvis du har brug for at have en dialog med Anti Doping Danmark, hvor du ønsker at forblive anonym.

Hvordan du skal indberette, afhænger af hvilken af de to indberetningsformer, du vælger.

Indberetningsformular/postboks:

 1. Åbn et nyt browservindue og tast adressen www.stopdoping.dk
 2. Klik på knappen ’Gå til indberetning’.
 3. Indtast de informationer, du ønsker at indberette.
 4. Har du dokumenter, billeder eller anden dokumentation, du ønsker at vedhæfte, kan du gøre det.
 5. Hvis du ønsker at oplyse, hvem du er, har du mulighed for at taste dette ind.
 6. For at undgå spam, skal du svare på et spørgsmål. Opret eventuelt en postboks, hvis du ønsker muligheden for at kunne kommunikere med Anti Doping Danmark i forhold til din indberetning. Anti Doping Danmark anbefaler, at du opretter en postboks. Postboksen kan ikke spores, og du er anonym, med mindre du selv oplyser, hvem du er.
 7. Klik send – og herefter modtager Anti Doping Danmark din indberetning.
Appen Stop Doping
 1. Download appen Stop Doping i Google Play (for Android) eller App Store (for iOS).
 2. Åbn appen og klik på boksen ’Stop Doping. Fortæl os, hvad du ved’.
 3. Skriv din indberetning i boksen. Du har mulighed for at vedhæfte dokumenter, billeder eller anden dokumentation, hvis du ønsker det. Klik herefter på ’Fortsæt’.
 4. Vælg, om du ønsker at være anonym. Indtast information om dig, hvis du ikke ønsker at være anonym.
 5. Klik ’Send rapport’.
 6. Opret eventuelt en postboks, hvis du ønsker muligheden for at kunne kommunikere med Anti Doping Danmark i forhold til din indberetning. Anti Doping Danmark anbefaler, at du opretter en postboks. Postboksen kan ikke spores, og du er anonym, med mindre du selv oplyser, hvem du er.
 7. Klik ’Bekræft’ – herefter modtager Anti Doping Danmark din indberetning.
Hvordan håndteres indberettede informationer på Stop Doping?
Når Anti Doping Danmark modtager en indberetning på Stop Doping, validerer en af Anti Doping Danmarks efterforsknings- og efterretningsansvarlige informationen.

Har du oprettet en postboks, tager den Anti Doping Danmark-ansvarlige eventuelt kontakt via postboksen. Du fortsætter med at være anonym, med mindre du selv ønsker at fortælle navn eller anden information, der bryder din anonymitet.

Herefter vurderer Anti Doping Danmark informationerne. Efterfølgende viderebringer Anti Doping Danmark eventuelle sager til de relevante myndigheder og organisationer
Hvem administrerer Stop Doping?
Anti Doping Danmark administrerer indberetningerne, der kommer via Stop Doping. Dette gælder både indberetninger via indberetningsformular, postboks, app og telefonsvarer.

De ansvarlige medarbejdere for efterforskning og efterretning i Anti Doping Danmark modtager indberetningerne. Anti Doping Danmark er en offentlig myndighed, der arbejder i henhold til Lov om fremme af integritet i idrætten. Selve systemet Stop Doping hostes af firmaet Got Ethics.

Læs mere om datahåndtering under ’Privatlivspolitik’