Enlarge text
Print
Privatlivspolitik


Hvilke oplysninger bliver registreret?
Systemet kan kun bruges til at indberette om forhold, som udgør overtrædelse af gældende antidopingregler f.eks. brug af doping, snyd eller manipulation med dopingkontrol, fremstilling, salg eller distribution af doping.
 
Hvis der modtages indberetninger om forhold der ikke udgør overtrædelse af antidopingreglerne, bliver disse oplysninger straks slettet i it-systemet, og indberetningen henlægges.
 
Logning
Registrering af indberetninger sker anonymt i systemet. Det eneste, der registreres er selve indberetningen. Der føres ikke log over den IP-adresse eller maskin-ID på den computer, som indberetningen bliver foretaget fra. 
 
Korrektion af registrerede oplysninger
Hvis du bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot en ny indberetning i systemet, hvor du henviser til den tidligere indberetning og beskriver, hvad der skal korrigeres.
 
Hvis du i forbindelse med oprettelsen af en indberetningen har valgt at oprette en sikker postboks, kan du foretage korrektionen ved at logge på systemet med dit sagsnummer samt dit selvvalgte password.
 
Videregivelse af de registrerede oplysninger
De oplysninger, der registreres i it-systemet, bliver som udgangspunkt ikke videregivet til 3. part uden for Anti Doping Danmark. I sager der vedrører dopingkriminalitet kan videregivelse af oplysninger til Politiet være påkrævet.
 
Sletning af registrerede data
Registrerede data må kun opbevares så længe, der er behov for det.
 
Når der ikke længere er behov for at opretholde registreringen af oplysningerne, bliver oplysningerne slettet.
 
It-sikkerhed
Indberetningssystemet er hostet hos Got Ethics A/S, der er en uafhængig part og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. 
 
Got Ethics A/S har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder god skik inden for området.
 
Al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.
 
Anonymitet
Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID, og benytter ej heller cookies.
 
Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på virksomhedens netværk, er der en risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget i browserens historik og/eller virksomhedens log. Denne risiko kan elimineres ved at foretage anmeldelsen fra en computer, der ikke er på virksomhedens netværk.
Hvis man uploader dokumenter, skal man være opmærksom på, at disse kan indeholde metadata, der kan kompromitere indberetterens identitet. Derfor bør man sikre sig, at eventuelle kompromiterende metadata er fjernet fra et dokument, før man uploader det.
 
Det er valgfrit, om man indberetter anonymt eller med personlige oplysninger. Hvis en indberetter vælger ikke at være anonym, er indberetterens identitet kendt for de personer, der behandler sagen. I dette tilfælde kan en indberetter risikere at blive indkaldt som vidne i en eventuel retssag, hvorved anonymiteten fortabes.
 
Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af personoplysninger, kan du kontakte Jesper Dannemann fra Got Ethics A/S på e-mail jda@gotethics.com.