Enlarge text
Print
Privatlivspolitik


Hvilke oplysninger bliver registreret?
Registrering af indberetninger sker anonymt i systemet.
Hvis du vælger at angive dine kontaktoplysninger ved indberetningen, bliver disse personoplysninger registreret. De personoplysninger du eventuelt selv skriver i feltet "Fortæl os hvad du ved" bliver også registreret.


Hvem kan tilgå oplysningerne?
Kun Anti Doping Danmarks efterretningskonsulent og juridisk konsulent kan tilgå de oplysninger, som du har skrevet i indberetningen og eventuelt dine kontaktoplysninger, hvis du har skrevet disse.


Logning
Hvis du indberetter på hjemmesiden "Stop Doping", føres der ikke log over IP-adressen eller maskin-ID på den computer, som indberetningen bliver foretaget fra. 
Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på en virksomheds netværk, er der en risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget i browserens historik og/eller virksomhedens log. Denne risiko kan elimineres ved at foretage anmeldelsen fra en computer, der ikke er på en virksomheds netværk.
Hvis man uploader dokumenter, skal man være opmærksom på, at disse kan indeholde metadata, der kan kompromitere indberetterens identitet. Derfor bør man sikre sig, at eventuelle kompromiterende metadata er fjernet fra et dokument, før man uploader det.

 
Korrektion af registrerede oplysninger
Hvis du bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot en ny indberetning i systemet, hvor du henviser til den tidligere indberetning og beskriver, hvad der skal korrigeres.
Hvis du i forbindelse med indberetningen har oprettet en sikker postboks, kan du skrive korrektionen til os. Det gør vi ved at vælge "Gå til sikker postboks" og logge ind med din valgte pinkode. 


Videregivelse af registrerede personoplysninger
Din indberetning bliver som udgangspunkt ikke videregivet til 3. part uden for Anti Doping Danmark. I sager der vedrører dopingkriminalitet kan videregivelse af oplysninger til Politiet være påkrævet. 


Sletning af registrerede data
Registrerede data opbevares så længe, der er behov for det.
Når der ikke længere er behov for at opretholde registreringen af oplysningerne, bliver oplysningerne slettet.


It-sikkerhed
Indberetningssystemet er hostet hos Got Ethics A/S, der er en uafhængig part og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. 
Got Ethics A/S har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.
Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder god skik inden for området.
 
 
Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af personoplysninger, kan du kontakte vores DPO på e-mail amb@antidoping.dk.

 

I øvrigt henvises til vores generelle privatlivspolitik.